Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Archive by Category

Articles in ೨೦೧೩

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೩: ಗೋಷ್ಠಿ ೧: ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ

November 16, 2017 – 11:38 pm | By ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೩: ಗೋಷ್ಠಿ ೧: ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ
ಮಿತ್ರಾ ವೆಂಕಟ್ರಾಜ
ಶ್ರೀಧರ ಬಳಗಾರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ
ನೋಡಿರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಗೋಷ್ಠಿ “ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ”