Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Archive by Author

Articles by kkoulagi

ನಿತ್ಯ-ಮಿಣುಕು-ರಸ್ತೆ-ಥರ್ಟಿ

September 14, 2017 – 4:56 am | By kkoulagi

ನಿತ್ಯ-ಮಿಣುಕು-ರಸ್ತೆ-ಥರ್ಟಿ
ಮಿಣುಕು ದೀಪಗಳ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ತೂರಾಡುತ್ತ
ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು
ಒದರುತ್ತ ಬರುವದು
ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ
ಕರ್ಮ..
ವಯಸ್ಸಿನ್ನೂ
Thirty ಇಲ್ಲ
ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ dirty
ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ಅವ ಬಲ್ಲ…..
“ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ”
ಗಂಡೇ ಬೇಕೆಂದು
ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಾರೈಸಿ
ಪಡೆದ ಮಗನಿಂದ
ಜೀವಂತವಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು
‘ಗತಿ’ಗಾಣಬೇಕಲ್ಲ…

ಹರ್ಷ – ಶೂಲ – ಚಿಮ್ಮು – ಕವಿತೆ

September 7, 2017 – 5:42 am | By kkoulagi

ಹರ್ಷ – ಶೂಲ – ಚಿಮ್ಮು – ಕವಿತೆ
ಈ ಜೀವನವೇ ವಿಚಿತ್ರ
ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ
ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರ..
ಇದು ಒಂದು ನವ್ಯಕವಿತೆ….
ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ-ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬದ್ಧತೆ…
ಸರಕಾರೀ ನಳದಂತೆ
ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ
ತಟಗಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ತೂಬು ತೆಗೆದ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನಂತೆ
ಭೋರ್ಗರೆದು ಚಿಮ್ಮಬಹುದು….
ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷದ ಹೊನಲು
ಮರುಗಳಿಗೆ ಶೂಲದ ನೆರಳು

ಚಿಟ್ಟೆ – ತಟ್ಟೆ – ಬಿಟ್ಟೆಬಿಟ್ಟೆ – ಹೊಟ್ಟೆ

August 31, 2017 – 5:22 am | By kkoulagi

ಚಿಟ್ಟೆ – ತಟ್ಟೆ – ಬಿಟ್ಟೆಬಿಟ್ಟೆ – ಹೊಟ್ಟೆ
ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಹಾರಾಟ
ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಗಲಿಬಿಲಿ..
ಏಕೆಂದು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಬಲ್ಲೆ..
“ಇನ್ನು face book
ತೆಗೆಯುವದಿಲ್ಲ
ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವದಿಲ್ಲ
ಎಂದೆಲ್ಲ ವೀರಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ…”
ಅರ್ಧದಿನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ
ಆಗಲೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯ
ಅನ್ನ ರುಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ…
ಏನೋ ಅನ್ಯಮನಸ್ಕತೆ..
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
“ಬಿಟ್ಟೇಬಿಟ್ಟೆ” ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟೂ
ಬೆನ್ನೇರುವ ಬೇತಾಳವಿದು…

ಚಿತ್ರ – ಹಂಪಿ – ಯಾಕಂದ್ರೆ – ಅಂಥದಿಂಥದು

August 24, 2017 – 6:03 am | By kkoulagi

ಚಿತ್ರ – ಹಂಪಿ – ಯಾಕಂದ್ರೆ – ಅಂಥದಿಂಥದು
ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನು
ಬಳ್ಳದಿಂದ ಅಳೆದು ಮಾರಿದ
ದತ್ತಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಧನವ ತೂರಿದ
ಆಳರಸರ ವೈಭವದ ಚಿತ್ರ ನೆನೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುವದು
ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ..
ಅದು ಅಂಥದಿಂಥದಲ್ಲ…
ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಲ..
ಇದೀಗ ಅದು ಹಾಳು ಹಂಪಿ..
ಇವೆರಡನ್ನೂ …

ಯಕ್ಷಿಣಿ – ಗಂಟಲು – ಬೆದರಿಕೆ – ಚಿಂತಾಜನಕ

August 17, 2017 – 5:19 am | By kkoulagi

ಯಕ್ಷಿಣಿ – ಗಂಟಲು – ಬೆದರಿಕೆ – ಚಿಂತಾಜನಕ
ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರ
ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತಾನೆ…
ಮಾಯಾ ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ
ಎಂದೆಲ್ಲ ಕನಸು
ಕಂಡವಳದು ಈಗ
ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ…
ಅತ್ತೂ. ಅತ್ತೂ
ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದೆ…
ಸದಾ ಯಾರದೋ
ಬೆದರಿಕೆ ಭಯದಲ್ಲಿ
ಮುದುರಿ ಹಿಡಿಮುಷ್ಟಿಯಾಗಿ
ಮೂಲೆ ಸೇರಿ
ಶೂನ್ಯ ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ …

ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ – ಪರವಾಯಿಲ್ಲ – ಮುಂದುವರೆಯುವದು – ಕಾಲ್ತುಳಿತ

August 10, 2017 – 4:35 am | By kkoulagi

ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ – ಪರವಾಯಿಲ್ಲ – ಮುಂದುವರೆಯುವದು – ಕಾಲ್ತುಳಿತ
ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ
ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ…
ತುಳಿಯುವವರ ಉದ್ದೇಶ
ಅದಾಗಿರಬಹುದು…
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ…
ಪರವಾಯಿಲ್ಲ,…
ಕೊಲ್ಲುವವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಕಾಯುವವನೂ ಇರುತ್ತಾನೆ..
ಅಂತೆಯೇ ಇವೆರಡೂ
ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ
ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ..
ಈಗೀಗ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ
ಹೇಳಿಕೊಡುವ
ತಾವೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ
ಮಹಾನುಭಾವರು
ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಕಠಿಣ ಜೀವನಾನುಭವಗಳೇ
ಬದುಕನ್ನು ಸಾಣೆ …

ತರ್ಕ – ಆತ್ಮವಂಚನೆ – ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು – ಅರಮನೆ

August 3, 2017 – 5:34 am | By kkoulagi

ತರ್ಕ – ಆತ್ಮವಂಚನೆ – ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು – ಅರಮನೆ
ಜೀವನವೆಂದರೆ
ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ನೀರಲ್ಲ…
ಅದು ತುಡಿತ..
ಮಿಡಿತ..
ಒಂದು ಹಿಡಿತ.
ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು..
ಜೀವನವೆಂದರೆ
ತರ್ಕವಲ್ಲ…
ವಾಸ್ತವ.. ಇಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮವಂಚನೆ
ಇರಬಹುದು..
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೂ
ಇದೆ…
ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು..
ಜೀವನವೆಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಅರಮನೆಯ ಸುಪ್ಪೊತ್ತಿಗೆ
ಇರಬಹುದು…
ಆದರೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ
ಸುಂದರ ಬದುಕಿದೆ..

ಪಾದ – ನಾಟಕ – ಸುರಂಗ – ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳು

July 27, 2017 – 10:46 am | By kkoulagi

ಪಾದ – ನಾಟಕ – ಸುರಂಗ – ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳು
ಅದೊಂದು ದ್ರಶ್ಯಕಾವ್ಯ
ಅವಳೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ
ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆಯೇರಿ
ಆಡುತ್ತಿದ್ದವಳು
ಇಳಿದಳೊಂದುದಿನ…
ಅವಳದದು
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ…
ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ
ಮೇಲಿಟ್ಟ, ಗೌರಿಶಂಕರದ
ಮೇಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟೇ
ರೋಮಾಂಚಕ…
ಐತಿಹಾಸಿಕ….
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ…
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪಾದ
ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಘಿಲ್ ಘಿಲ್ ನಾದ
ನಡುನಡುವೆ …

ಆಣೆಕಟ್ಟು – ಗೋಡೆಗಡಿಯಾರ – ಬಾಗು – ಚಿಕ್ಕವನಾದರೇನು

July 20, 2017 – 5:09 am | By kkoulagi

ಆಣೆಕಟ್ಟು – ಗೋಡೆಗಡಿಯಾರ – ಬಾಗು – ಚಿಕ್ಕವನಾದರೇನು
ಅದೊಂದು ದಿನ—
ನಾ ತೂರಿದ ಚಂಡು
ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಬಡಿದು
ಗಾಜು ಚೂರುಚೂರಾಯಿತು…
ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದ ಆ
ಗಡಿಯಾರ ನನಗೆ
ಪಳವುಳಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ
ಉಳಿದವರಿಗೆ
ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ
ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು….
“ಚಿಕ್ಕವನಾದರೇನು..
ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ….”
ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದ
ಹಿರಿಯರು ಕೊಡಬಹುದಾದ
ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬರಿ ಊಹೆಯಿಂದಲೇ

ಭಗ್ನ – ಧೂಳು – ಪುಡಿಪುಡಿ – ದೊಡ್ಡಮುಳ್ಳು

July 13, 2017 – 5:38 am | By kkoulagi

ಭಗ್ನ – ಧೂಳು – ಪುಡಿಪುಡಿ – ದೊಡ್ಡಮುಳ್ಳು
“ಅವನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ…
ಬರಲೇಬೇಕು….ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪನ ಬೆವರು
ಅಮ್ಮನ ಕರುಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಮಾನ…
ಅವನು ಕರುಳಿಗ..
ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿದವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಲು
ಬಿಡುವನಲ್ಲ.. ..
ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ
ಅತ್ತಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈ ತೆಗೆದು
ನಕ್ಕು ತೋರಿಸುವವರೆಗೂ