Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Archive by Author

Articles by chiranthanacharitabletrust

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೩

November 3, 2018 – 11:11 am | By chiranthanacharitabletrust

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೩ 
ಕನ್ನಡ ಭಜನ
ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೨

November 3, 2018 – 11:06 am | By chiranthanacharitabletrust

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೨
ರಾಗ : ಸಲಗವರಲಿ ತೋಡಿ
ತಾಲ : ಧೃತ್ ಏಕತಾಲ
ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧

November 3, 2018 – 10:58 am | By chiranthanacharitabletrust

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧
ರಾಗ : ತೋಡಿ
ತಾಲ : ವಿಳಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ
ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ – ೨

November 3, 2018 – 10:50 am | By chiranthanacharitabletrust

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ – ೨
ರಾಗ : ಗುಣಕಾಲಿ
ತಾಲ : ಮಧ್ಯಲಯ ತೀನತಾಲ
ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧

November 3, 2018 – 10:32 am | By chiranthanacharitabletrust

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧
೧. ರಾಗ : ನಟ ಭೈರವ
ತಾಲ : ವಿಲಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ
ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ೨೦೧೮

October 10, 2018 – 10:57 am | By chiranthanacharitabletrust

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ೨೦೧೮
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದ ೧೨೫ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ದಿ. ೭-೧೦-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಬ್ಬ