Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Default Category (ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ವರ್ಗ), ೨೦೧೭ 1

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೨ :ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ

ಗೋಷ್ಠಿ ೨ :ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ

ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ
ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ
ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ
ಮೀನಾ ಮೈಸೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್

ನೋಡಿರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ ರ ಗೋಷ್ಠಿ “ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ” ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಮಿಂಬರಹದಲ್ಲಿ…

Leave a comment