Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Default Category (ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ವರ್ಗ), Literature (ಸಾಹಿತ್ಯ), ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಕಲನ), ೨೦೧೬ 0

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೧೬: ಸಂವಾದ

ಗೋಷ್ಠಿ ೧೬: ಸಂವಾದ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸತ್ಯು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಅನಂತನಾಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕವಿ-ಕತೆಗಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಂ.ಎಸ್. ಸತ್ಯ
ಅನಂತನಾಗ
ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

Leave a comment