Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ

Cuisines and Delicacies (ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು) »

ಭಯ್ಯಾ… ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ

October 1, 2015 – 6:16 am | By Ashok Joshi

ಭಯ್ಯಾ…
ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ
       ಹೌದ್ರೀ, ಧಾರವಾಡದಾಗ ಮೂರು ಸಂಜೆ ಆತು ಅಂದ್ರ ಮಂದಿ ಭಯ್ಯಾ… ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ. ಭಯ್ಯಾ… ಒಂದು ಭೇಲ್ ಪುರಿ ಅಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಗಾಡಿ ಮುಂದ ಮುಕರಿರತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ್ರೀ, ಆ ರಾಜಸ್ತಾನ ಮಂದಿ ಏನ ಜಾದೂ ಮಾಡ್ಯಾರೊ ಏನ ತಾನೋ.
        …

Read the full story »

ಕಪ್ಪು – ಬಿಳಿ – ಸಾವಿರ – ಐನೂರು

April 19, 2018 – 5:23 am | By kkoulagi

ಕಪ್ಪು – ಬಿಳಿ – ಸಾವಿರ – ಐನೂರು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಳಿಹೆಣ್ಣು
ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಕನವರಿಕೆ…
ಇದು ಇಂದು, ನಿನ್ನೆಯ
ವಾಂಛೆ ಅಲ್ಲ.. ಸಾವಿರಾರು
ವರುಷಗಳ ನಡವಳಿಕೆ….
ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ..
ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದವರು..
ಹೆಣ್ಣು, ಹಣದ ಮೋಹವೇ
ಇರದವರು…
ಇಂಥವರೇ
ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆವವರು…
ಅವರು
ನಾಯಕರಾದರೆ,
ಐದು ದಿನ ಸಿಗಲಿ,

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ ೫

April 18, 2018 – 3:03 pm | By aviratha
Play

ಅವಿರತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗ
ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶನ : ವಿ. ರಾಮರಾವ್ ಪುಟಾಣಿ | ರಚನೆ : ವಿ. ಏಸ್. ಅಶ್ವತ್ | ನಿರ್ದೇಶನ : ದೀಪಕ್. ಪಿ
ದಿನಾಂಕ :14 /04 /2018

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ ೪

April 18, 2018 – 3:01 pm | By aviratha
Play

ಅವಿರತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗ
ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶನ : ವಿ. ರಾಮರಾವ್ ಪುಟಾಣಿ | ರಚನೆ : ವಿ. ಏಸ್. ಅಶ್ವತ್ | ನಿರ್ದೇಶನ : ದೀಪಕ್. ಪಿ
ದಿನಾಂಕ :14 /04 /2018

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೩

April 18, 2018 – 2:57 pm | By aviratha
Play

ಅವಿರತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗ
ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶನ : ವಿ. ರಾಮರಾವ್ ಪುಟಾಣಿ | ರಚನೆ : ವಿ. ಏಸ್. ಅಶ್ವತ್ | ನಿರ್ದೇಶನ : ದೀಪಕ್. ಪಿ
ದಿನಾಂಕ :14 /04 /2018

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೨

April 18, 2018 – 2:54 pm | By aviratha
Play

ಅವಿರತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗ
ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶನ : ವಿ. ರಾಮರಾವ್ ಪುಟಾಣಿ | ರಚನೆ : ವಿ. ಏಸ್. ಅಶ್ವತ್ | ನಿರ್ದೇಶನ : ದೀಪಕ್. ಪಿ
ದಿನಾಂಕ :14 /04 /2018

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೧

April 18, 2018 – 2:48 pm | By aviratha
Play

ಅವಿರತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗ
ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶನ : ವಿ. ರಾಮರಾವ್ ಪುಟಾಣಿ | ರಚನೆ : ವಿ. ಏಸ್. ಅಶ್ವತ್ | ನಿರ್ದೇಶನ : ದೀಪಕ್. ಪಿ
ದಿನಾಂಕ :14 /04 /2018

ಯಜ್ಞವೇ ಜೀವನನೀತಿ

April 17, 2018 – 5:29 am | By arathivb

ಯಜ್ಞವೇ ಜೀವನನೀತಿ
‘‘ದೇವತಾಯಜ್ಞಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಅದನ್ನು ಸಹಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಭೋಗಿಸಿದರೆ ‘ಕಳ್ಳ’ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ’’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ‘ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ, ಗುರುಹಿರಿಯರ, ಬಂಧುಮಿತ್ರರ, ನೆರೆಕೆರೆಯವರ, ಸರ್ಕಾರದ, ಸಮಾಜದ, ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ಋಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಗೂ ನಾವು ಪಡೆದ ದೇವತಾಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ಸಹಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ …

ಕಾಪಾಡಲಿ -ಮಾರಿ -ತವಕ -ಬುಗರಿ

April 12, 2018 – 5:04 am | By kkoulagi

ಕಾಪಾಡಲಿ -ಮಾರಿ -ತವಕ -ಬುಗರಿ
ಅಮಾಯಕ ಬಡಬಗ್ಗರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ
ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವ ಮಾರಿ
ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದ
ನಮ್ಮ “ಕಾಳೇಗೌಡ ಕರೀಮನಿ”ಗೆ
ಮೊನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎರಗಿದ ಬರಸಿಡಿಲಿನಿಂದಾಗಿ
ಬುಗುರಿಯಂತೆ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರುಗಿದ ತಲೆ
ಇನ್ನೂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮರುಗುವಂತಾದರೂ
ಯಾರಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ

ಯಜ್ಞಶೇಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಳ್ಳತನ

April 10, 2018 – 5:45 am | By arathivb

ಯಜ್ಞಶೇಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಳ್ಳತನ
‘ದೇವತಾಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಭೋಗಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನು’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ‘ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು? ಅದರಿಂದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ?’ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ;
ಇಷ್ಟಾನ್ …

ಮೌನ ನಡಿಗೆ

April 6, 2018 – 5:08 am | By Uma Bhatkhande

ಮೌನ ನಡಿಗೆ
ಮೌನ, ದೀರ್ಘಮೌನ, ಮೌನದ ನಡಿಗೆ
ಅಂತರಾಳದೊಳು ಹುದುಗಿಹ ನೂರು
ಮಾತಿನ ಒಡೆದಿತ್ತು ಗಡಿಗೆ.
ಭಾವ ಭಾವನೆಗಳು ತೂರಿ ಬರುತಿರೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ
ಎಂದೆಂದೋ ಹುದುಗಿಹ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು
ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಒಮ್ಮೆ ನಗುವಾಗಿ ಹರಿದಿರೆ
ಕಡಗೋಲಂದದಿ ತಿರುತಿರುಗಿ ಮಂಥನಕ್ಕೆ
ಬಿದ್ದಿರೆ, ಹಾ! ಇದು ಅಸಮ್ಮತ ನಡಿಗೆ
ಓಹೋ …